BoscÓs nevelők nagyböjti lelkigyakorlata Egerben

A papnövelde mellett működő Szent János Lelkigyakorlatos Házban laktunk, ahová meghívtuk Antal atyát lelki vezetőnek. Antal atya három elmélkedést tartott nekünk, jól megalapozva a nagyböjti készületet. Az elsőben Ferenc pápa egy korábbi előadása alapján a lelkigyakorlat mibenlétéről elmélkedtünk. Eszerint a lelki elcsöndesedés időről időre szükséges, mint egy falat kenyér. A lelkigyakorlaton átélünk egy erős Istentapasztalatot, intenzíven hallgatjuk Isten Igéjét, aminek következménye a megtérés, egy teljesebb magunk-odaajándékozása Istennek. A második elmélkedésben a hitünkről kaptunk eligazítást Benedek pápa és Ferenc pápa közös enciklikája, a „Hit fénye” alapján. Hitünk megélésének folyamata három alapvető lépésre bontható. Csönd, odahallgatás Istenre, mit kíván tőlem. Elindulás, hogy teljesítsem azt, amire küldött az Úr. És végül misszió, tanúságtétel a Jóisten szeretetéről. Végül a böjt, a böjtölés lényegéről tanított minket Antal atya Izaiás alapján. A prófétától megtanulhatjuk, hogy az igazi böjtölés az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásában áll. Mindezek által az Úr erővel tölt el, és felüdíti lelkünket. Természetesen volt lehetőség lelki beszélgetésre vagy szentgyónásra is. Zárásként közösségi beszélgetésre ültünk össze, hogy hogyan tudnánk lelki gazdagodásunkat növendékeink felé mind jobban sugározni. Hálásan köszönjük Antal atyának, hogy velünk tartott, és közvetítette nekünk „Isten jó illatát”

A Jóisten fizessen meg neki busásan!

Lelki nap a diákoknak

2014. december 13-án tartotta iskolánk a hagyományos adventi lelki napot. Az osztályokhoz meghívott atyák, szerzetesnővérek és hitoktatók látogattak el. A felső tagozaton minden évfolyamon szalézi atyák foglakoztak a gyerekkel. A változatos, érdekes és lelkiekben gazdag foglalkozásokon a gyerekek nagyon jól érezték magukat. Ezúton is köszönjük a közreműködőknek a segítséget! A napot közös szentmisével zártuk, amit Ábrahám Béla, a szalézi tartományfőnök és rendtársai mutattak be.

Oratórium

A szalézi animátorok havi rendszerességgel tartanak oratóriumot minden hónap második péntekén 16 órai kezdettel.