DBlogo DB1 DB2

Don Bosco napján a Mária Rádióban

Az intézményünkről készült 50 perces műsor hangzott el a Mária Rádióban (FM 88,8).
2018. január 31.

A műsorban a pedagógusokkal készített interjúk mellett az óvodásaink és néhány 8-os diák is szerepelt.

Rádiós műsorban a Don Bosco

Iskolánk két tanára és diákja is szerepelt a Kossuth Rádió 'A Hely' című másorában
2016. február 8.

'A Hely' című műsor két részletben foglalkozott Albertfalva múltjáról és jelenéről. Több albertfalvi is megszólal a műsorban köztünk iskolánk két tanára Bathóné Békefi Annamária néni, és Ludmány Anna. Bódis Máté a diákok szemszögéből mondott egypár mondatot.
A műsor részlete

Rólunk írták

Egyházi tulajdonba kerül az albertfalvi Don Bosco iskola épülete
2008. január 9., szerda 13:48

Újbuda önkormányzata ingyenesen átadja a Katolikus Egyháznak az Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda épületét. Erdő Péter bíboros január 10-én ellátogat az iskolába, majd az Újbudai Polgármesteri Hivatalban Molnár Gyulával, Újbuda polgármesterével aláírja az átvételről szóló dokumentumot. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 18 katolikus oktatási intézményt tart fenn (óvoda, általános iskola, középiskola, szakiskola). Az óvodai létszám 567 fő, az általános iskolai 2942, a középiskolai 842, a szakiskolai 79, összesen 4430. Ezen intézményekben 375 pedagógus dolgozik.

Az Albertfalvi Egyházközség képviselő testülete 1992. január 31-én alapította meg a Don Bosco Katolikus Általános Iskolát, amely 1996 óta tartozik a főegyházmegye felügyelete alá. Don Bosco Óvoda, ahol 95 kisgyereket tudnak fogadni, 2001. szeptember 16-án nyitotta meg kapuját. Az iskolában 8 évfolyamon 450 tanulót nevelnek Don Bosco „megelőző módszerének” szellemében. Magas szakmai színvonalon oktatják a rájuk bízott gyermekeket, és hatékonyan gondoskodnak a legsebezhetőbb korosztály, a serdülő fiatalok neveléséről. Tanítványaikat rendszeresen indítják el a kerületi, illetve katolikus versenyeken. Az elmúlt tizenöt év során számos érmet, díjat szereztek fővárosi, sőt, országos szinten is. Oktató-nevelő munkájuk mellett az iskola életét a néptánc-, illetve modern táncoktatás, a korcsolyázás, az úszásoktatás, a különböző sportfoglalkozások és szakkörök is színesítik. Táboraik 12-14 helyszínen zajlanak, amelyeken a tanulók közel 90%-a részt vesz. Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ujember.katolikus.hu

Tízéves az Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola
2002.02.03.

Paskai László bíboros szentelte fel az új iskolát A betonkockákból álló lakótelepi iskolatömb bizonyára nem volt az albertfalvi lakosok szeme fénye, büszkesége. A régi, hagyományos iskolától nem mesze felhúzott óriási, mintegy ezernyolcszáz főre tervezett épület nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az 1980-as évek közepétől a grandiózus oktatási komplexumban tanulók létszáma jelentősen lecsökkent. A helyi önkormányzatnak sem érte meg fenntartani a hatalmas iskolatömböt. Ekkortájt az albertfalvi egyházközség részéről elindult az a civil kezdeményezés, amelynek célja az volt, hogy a régebbi épületet egyházi iskolává alakítsák.

1992-ben végül, kemény harcok után megszületett az önkormányzati döntés, és Don Bosco égi születésnapján, január 31-én az iskola egyházközségi tulajdonba került. A döntést követően a "civilek" tájékoztatták a környékbeli szülőket a taníttatás lehetőségéről és a szeptember elsejei tanévkezdéskor kétszázhetvenhárom diák kezdte el az 1992/93-as tanévet. Párdányi Miklósné (az akkori igazgató) P. Havasi József szalézi tartományfőnöktől kért hitoktatót. P. Ábrahám Béla (az Óbudai Szent Alajos Szalézi Rendházban jelenleg novíciusmester) személyében az iskola nemcsak hitoktatót kapott, hanem a hétéves szolgálat során ő csepegtette a tanárok lelkébe azt a szalézi szellemiséget, amely ma is jellemzi az itt folyó nevelői munkát. Tanárokból és szülőkből létrejött egy huszonkét tagú szalézi munkatársi csapat is

 Elsőáldozók az iskolához közeli albertfalvi templom előtt

Az iskola oktató-nevelői munkájának fő törekvése - amelyet Verbényi István albertfalvi plébános is hathatósan támogat -, hogy minél közelebb szeretnének kerülni a gyerekekhez.

"Nemcsak a katedráról nevelünk!" - mondja Koblencz Attila, aki tíz éve tagja a tantestületnek, és másfél éve az iskola igazgatója. Tőle tudjuk meg a közvetlen nevelői munka részleteit: "Nálunk a gyerekek kilencven százaléka vesz részt a nyári táborban. Több mint háromszázan az egész nyár folyamán. És ez a lehetőség természetesen nem csupán anyagiak függvénye. A kevésbé tehetős családokból származó tanulóinkat is támogatjuk, táboroztatjuk. Nevelői munkánkra jellemző a gyerekkel kialakított személyes kontaktus. Egyénileg beszélgetünk velük, délutánonként színház-, operalátogatásokat szervezünk. Péntekenként 2-től 4-ig mindenki együtt játszhat, olyankor kézműves foglalkozásokat is tartunk a gyerekeknek.

A havonta megtartott osztálymiséken túl minden szerdán reggel fakultatív játékos közös imán vehetnek részt a gyerekek. Ünnepek alkalmával lelki napokat rendezünk, amikor meghívott előadók tartanak előadásokat." Koblencz Attila fontosnak tartja, hogy a keresztény lelkiséget a családokkal együtt alakítsák ki. Nem jó ugyanis az eltérő nevelési rend otthon és az iskolában. Ezért az iskola a szülőknek is szervez programokat.

Minden június elején megtartják a vidámság napját, amikor Albertfalva apraja-nagyja összejön, és ahol nemcsak az iskolában tanuló gyerekek családjai vannak jelen. Kifejezetten szalézi program augusztus végén a Csillag-tábor. Ilyenkor a szülők a nyaralást követően dolgozni kezdenek, de a gyerekeknek még nem kezdődött el az iskola. "Ebben a táborban mindennap az iskolából indulunk, és ugyanoda térünk is vissza. Programjainkon pedig a gyerekeken kívül a nagyszülők is részt vehetnek, aki éppen ráér" - mondja az igazgató, aki a tízéves nevelői munka során kollégáival együtt azokat az elveket vallotta, amelyeket a következő Don Bosco-idézet foglal össze: "Minden képességünk, tehetségünk, minden munkánk, bánatunk és megaláztatásunk mércéje egyedül Isten dicsősége kell, hogy legyen."