Miért a Don Bosco?

 • Sédyné Esztergár Klára

  nyugdíjas intézményvezető

  „Engedd, hogy növendékeid megismerjenek és tölts velük sok időt, hogy te is megismerhesd őket.” (Don Bosco)

  Mert hisszük, hogy a közös együttlétek, egymás minél jobb megismerése hozzásegíti a gyermekeket és a felnőtteket, hogy minél jobban kiteljesedjenek, tehetségüket egyre jobban kibontakoztassák és gazdag lelki életet élhessenek Isten dicsőségére.

  Mert minden programunkon nagy szerepet kap a lelkiség, a katolikus értékrend közvetítése, Don Bosco megelőző szeretete, a szeretet, a közösség hatalmas erejének megtapasztalása.

  Mert kiemelt céljaink között szerepel a hazafias nevelés, ezért nagyon fontos számunkra, hogy iskolánkból ne menjen el nyolcadikos diák úgy, hogy ne járt volna Erdélyben.

  Mert az osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások, nyári táborok alkalmával az évek során bejártuk az országot. Nemigen van hazánknak olyan területe, ahol nem járt még Don Boscós diák.

  Mert számtalan sportolási és egyéb lehetőség közül választhatnak diákjaink. Tekintve, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, igyekszünk minél szélesebb spektrumot nyújtani a kiteljesedésre.

  Mert volt diákjaink olyan jól érezték magukat, hogy felnőttként is visszajárnak programjainkra.

  Mert a nevelés mellett az oktatás is nagyon fontos számunkra. Kiváló szakmai felkészültséggel rendelkező pedagógusaink munkájának köszönhetően iskolánkban magas színvonalú oktatás folyik. Ennek eredményei a továbbtanulási mutatókon és a versenyeredményeken lemérhetők.

  Mert tanulóink 100 %-a rangos középiskolákban tanul tovább, elsősorban gimnáziumban (78%), illetve szakközépiskolában (22%).

  Mert iskolánk az elmúlt évek alatt eredményeivel, jó hírével komoly elismerést szerzett kerületi és fővárosi szinten is. Mert büszkén mondhatjuk, hogy Don Boscós diáknak lenni rangot jelent.

 • Gerséné Márkus Mária

  nyugdíjas alsós igazgatóhelyettes

  Mert gyermekszerető pedagógusok, nagy szakértelemmel, magas szintű tudással, állandóan megújuló módszertani ismeretekkel oktatják gyermekeinket.

  Mert a Don Bosco iskolában szeretetteljes légkörben, nyugodt körülmények között, stressz mentesen tanulhatnak.

  Mert tanítóink élményszerűen, játékos módszerekkel vezetik be őket a számok és betűk világába.

  Mert itt nemcsak tanulhatnak, hanem a sokszínű programok által a közösségi élet szabályait is megismerhetik, életre szóló barátságokat köthetnek.

  Mert itt a legnagyobb szerepet a nevelés kapja, amelynek során pozitív tulajdonságaik erősödnek, fejlődnek, így egyéniségük, személyiségük kiteljesedhet.

  Mert gazdag lelki programjainkon tovább erősödhet az Istenbe vetett hitük.

  Mert itt olyan alapokat kapnak, amelyekre egész életükben tudnak építeni.

 • Aradi László

  intézményvezető

  Mert felső tagozaton is kiváló az idegennyelv-oktatás. Emelt szintű nyelvi csoportok vannak, heti 4 vagy 5 órával.

  Mert itt védett környezetben maradhatnak 8. osztályig és nem tanulnak el a nagyobb diákoktól olyan mintát, amelyet helytelenít a szülő.

  Mert rengeteg programunk van a felső tagozaton is. Minden évfolyamnak kialakult feladata, hagyományai vannak.

  Mert a legjobb középiskolákba kerülnek be a tanulóink.

 • Sikora Anita

  óvodai telephelyvezető

  Mert családias hangulatban foglalkozunk a gyerekekkel, maradandó élményt nyújtva nekik.

  Mert minden csoport galériával van felszerelve, melyekben az igényes szép fajátékok és természetes anyagú játékok, eszközök mind megtalálhatóak. mert óvodánk arculatában óvjuk azokat az értékeket, hagyományokat, amelyeket közösségünk az óvoda fennállása óta kialakított.

  Mert az itt dolgozó óvodapedagógusokat összeköti a hit, nevelésünk alapját közös élményeink, ünnepeink és személyes példánk adja.

  Mert mindennapjainkat áthatja a katolikus szellemiség: csendes percek, elcsendesedés, étkezésekhez kapcsolódó imák, ünnepekre történő lelki felkészülés, plébániával való kapcsolat.

  Mert óvodánkban projekt módszerrel dolgozunk, amely a témák komplex, interaktív feldolgozásában valósul meg.

  Mert intézményünkben sok az óvodán kívüli tevékenység (autóbuszos kirándulás, közös családi programok, hajózás, séták…) melyekkel erősítjük az óvodai közösségünket.

 • Kertészné Maticsák Judit

  reál munkaközösségvezető

  Mert ide én is szeretek járni, és arra törekszem, hogy mindenki szeressen ide járni.