Az eszközök csoportosítása

Gyakorlati élet eszközei
Érzékelést fejlesztő eszközök
Anyanyelvi nevelés eszközei
Matematikai eszközök
Kozmikus nevelés eszközei

A fentebb felsoroltak a tantermek nyitott polcain megtalálhatóak, az öt témakör figyelembevételével más-más sorokban, különböző jelekkel jelölve. A gyerekeknek mindig ugyanoda kell visszatenniük, ahonnan elvették őket. Olyan eszközöket is alkalmazunk, melyek a gyerekeket problémamegoldó gondolkodásra serkenti. Minden gyerek külön tevékenykedik, senki sem maradhat le - ugyanakkor mindenből csak egy található - így türelemre is nevel, hiszen meg kell várnia a másikat, hogy befejezze tevékenységét, csak akkor kaphatja meg ő is az általa kiválasztott eszközt. Az eszközök egymásra épülő zárt fejlődési kört alkotnak. Mindig egy problémára irányítják a gyermek figyelmét. Nagyon fontos az önkontroll: a gyermek lehetősége, hogy kijavíthassa hibáit, ez által lesz képes az újrakezdésre. A gyermek végzi a hibajavítást, a felnőtt csak segítő szerepet tölt be, ha szükséges. Ez fejleszti a gyermek önértékelését, önbizalmát és ez által jobban meg is ismeri önmagát. Saját maga látja, hogyha hibázott. Sem a társak, sem a pedagógus nem mondja neki, hogy rossz, amit csinált. Minden eszköz alkalmas az önellenőrzésre is, így ha hibáznak, maguk javíthatják ki az elrontottakat. Ez sokkal jobban ösztönöz a többszöri nekifutásra, gyakorlásra, amíg minden hibátlan nem lesz.

Montessori iskolák

Ma a Montessori-intézmények száma egyre nő, már több mint 8000 Montessori iskola működik szerte a világon, ugyanis sokan úgy gondolják, hogy korunk legfontosabb nevelési problémáihoz tud segítséget nyújtani. Iskolánkban Montessori munkaközösség is működik, segítve egymás munkáját ötletekkel, eszmecserékkel.

Szebényi Enikő, Soósné Németh Adrienne, Balogh Zsuzsanna