Hitvallásunk

„Hirdessétek és prédikáljátok mindig: a Segítő Szűzanya különleges, sőt rendkívüli kegyelmeket és csodákat szerez azoknak,
akik az ifjúság keresztény nevelésén fáradoznak tetteikkel, tanácsaikkal, jó példájukkal, vagy csak imájukkal.”
(Bosco Szent János)

Intézményünkben Don Bosco „megelőző módszerének” alkalmazásával, a katolikus egyház évezredes hagyományai alapján, annak értékrendjéhez, nevelési elveihez igazodva, a fenntartó elvárásainak megfelelően alakítottuk ki pedagógiai programunkat. Ennek alapján szervezzük a tanórákat és az azt követő szabadidős foglalkozásokat. Az intézményünkben folyó munka alapja a bizalom és az együttműködés. A gyermeknek elsősorban biztonságra van szüksége, ezért különösen fontos a szülők és az intézmény nevelési elvárásainak egysége. A keresztény nevelés célkitűzése, hogy megteremtse a szeretet légkörét az iskolai közösségben, segítse a fi lokat abban, hogy személyiségük kibontakozzék a nevelés és az oktatás szoros egységében. A katolikus iskola azért tanít és nevel, hogy belülről alakítsa az embert, mert minden tudás, mely mögött nem áll biztos erkölcsi háttér, holt tudássá lesz. Ahogy a facsemetét óvjuk a viharoktól, ugyanúgy kell óvnunk gyermekeinket a romboló tapasztalatoktól. A tantestület keresztény elkötelezettségű, felkészült, jó szakemberekből áll, többségüknek 10 évnél hosszabb tanítási tapasztalata van. Tanárainkra az új módszerek iránti nyitottság jellemző. Katolikus intézményünk célja, hogy magas szakmai színvonala mellett biztosítsa a talán legsebezhetőbb korosztály, a serdülő talok vallásos nevelését. Valljuk, hogy egyházi iskolánknak missziós feladata van. A magas szakmai színvonal és a vallásos nevelés biztosításához iskolánkban olyan légkört teremtünk, amelyben tanulóink otthon érzik magukat és ebben a családias légkörben könnyebben teljesítik a szülők és a pedagógusok által megfogalmazott elvárásokat.

Intézményünkben 5 mesterpedagógus, 11 szakvizsgázott pedagógus, 26 Pedagógus-2 besorolású pedagógus van. A minősítési eljárásokon mindenki kiemelkedően teljesített.

Nevelőink

Aradi László

intézményvezető, szakvizsgázott, Don Bosco-díjas, Szent Gellért-díjas (arany fokozat) mesterpedagógus, angol

Tős-gyökeres diósdiként Debrecenbe kerültem angolt tanulni. 1995 óta az angoltanítás tölti ki életem nagy részét, 2009-óta dolgozom a Don Boscóban.

"Ne hagyj Uram, megülepednem, sem eszmében, sem kényelemben. Ne tűrj megállni az ostoba van-nál, S nem vágyni többre kis mái magamnál.." (Sík Sándor)

Happiness is not getting what you want but wanting what you get.

Farkasné Di Giovanni Judit

alsós intézményvezetőhelyettes, szakvizsgázott, minősített, Don Bosco díjas pedagógus, tanítónő

Makrai Ákos

felsős intézményvezetőhelyettes, minősített, Don Bosco-díjas, Szent Gellért-díjas (arany fokozat) pedagógus, magyar - történelem

"Jó oktató, aki virgács nélkül oktat! Választott, hű barát, ki sohase zaklat, de kész a hívásra, s mindig ad, ha adhat." (Babits Mihály)

Barlayné Fazakas Zsuzsa

szakvizsgázott mesterpedagógus, angol

Bécsi Katalin

szakvizsgázott, minősített pedagógus, Don Bosco díjas tanítónő

Bidló Zsuzsa

minősített, Don Bosco-díjas pedagógus, tanítónő

2003 óta dolgozom a Don Boscóban, ami már előtte sem volt ismeretlen hely számomra, mivel, már a főiskolai gyakorlataimat is itt töltöttem. Több mint 20 év cserkészkedéssel a hátam mögött, az ott megtapasztalt keresztény szellemiségű életrevalóságra próbálom nevelni a gyereket is. Szabadidőmben szívesen zenélek.

Bittsánszky-Tóth Márta Edina

tanítónő

Csubik Ágnes

minősített pedagógus, angol - magyar szakos tanár

Czap Villő

magyar szakos tanár

Dembrovszky Réka

tanítónő

Farkas Dóra

biológia - földrajz szakos tanár

Farkas Johanna

tanítónő

Gánicz Zita

minősített pedagógus, tanítónő

Goda Richárd

minősített Don Bosco-díjas, Bonis Bona díjas, Szent Gellért-díjas (arany fokozat) pedagógus, rajz - életvitel - média

Gubik József

minősített pedagógus, néptánc

Gyuris Jánosné, Éva néni

minősített pedagógus, tanítónő

"Nem elsősorban a hited és látványos jó cselekedeteid üdvözítenek, hanem a szereteted, amellyel ezeket valóra váltod." (Simon András)

Horváth Mária

tanítónő

Ilyés Erika

tanítónő

Jeneyné Soós Ildikó

minősített, szakvizsgázott pedagógus, ének-zene

"Legyen a zene mindenkié!" (Kodály Zoltán)

Kelemen Magdolna

tanítónő

Kertészné Maticsák Judit

szakvizsgázott Don Bosco-díjas, Szent Gellért-díjas (arany fokozat) mesterpedagógus, kémia - biológia - számítástechnika

"Aki óhajtja a szeretetet, mutassa meg, hogy szeret" (Don Bosco)

Kovács Zoltán

minősített pedagógus, tanító

Matematika műveltségi területen végeztem, 2003 óta vagyok Don Boscós, ahol osztályfőnökként dolgozom.

Léhártné Horváth Ágota

minősített pedagógus, könyvtár - életvitel

Lengyel Letícia Klára

tanítónő

Ludmány Anna

magyar - lengyel

Marsi Péter

testnevelés

Nagyné Domonkos Judit

minősített pedagógus, tanítónő

Orbán-Füzy Katalin

tanítónő

Pálos Ildikó;

minősített, Don Bosco-díjas, Szent Gellért-díjas (arany fokozat) pedagógus, tanítónő

"Nagy dolgokat nem tudunk véghez vinni. Csak kis dolgokat, nagy szeretettel." (Teréz anya)

Pártos Zoltán

minősített pedagógus, matematika - testnevelés

2009 óta tanítok a Don Boscóban. Szerencsés vagyok, mert mindkét szakomat taníthatom. Kedvenc sportágaim a röplabda, szertorna, tenisz. A síelés szeretetével az iskolai sítúrák alkalmával igyekszem megfertőzni diákjaimat. „ A sport a test útján nyitja meg a lelket.” (Szent-Györgyi Albert)

Pártosné Fazekas Odette Erzsébet

minősített pedagógus, tanítónő

Plotné Tamás Gabriella

minősített, Rua Mihály-díjas pedagógus, tanítónő

"Az igazi nevelés a tettekre váltott szeretet." (Don Bosco)

Pohlingerné Fábián Bernadett

tanítónő

Simor Ágnes

minősített pedagógus

Soósné Németh Adrienne

minősített pedagógus, tanítónő

Szebényi Enikő

minősített, Don Bosco-díjas, Szent Gellért-díjas (arany fokozat) pedagógus, tanítónő

1995-óta dolgozom ebben az iskolában. Szerencsés embernek tartom magam, hiszen azt csinálom amit szeretek, gyerekekkel foglalkozhatok, taníthatom őket legjobb tudásom szerint, s még e mellett átadhatok számukra keresztény értékeket. Azt gondolom, hogy a jövő a gyermekek kezében van, gyermekeink jövője, pedig a mi felügyeletünk alatt formálódik. Ebben a szellemiségben igyekszem dolgozni, segíteni, formálni a rám bízott gyermekeket.

Tátrainé Winkler Mónika

történelem szakos tanár

Teglovics Ágnes

tanító

Törökné Soós Tünde

szakvizsgázott mesterpedagógus, német szakos tanár

"... mindig, maradéktalanul..." (Don Bosco)

Váginé Székely Szilvia

minősített pedagógus, tanítónő

Vékey Márta

tanítónő

Vér Hajnalka

minősített pedagógus, gyógytestnevelés valamint a Grácia Művészeti Iskola tanára

A Budapesti telephely vezetője, aki 2014-ben az év edzője díjat kapta meg
"A tánc a lélek szárnyalása, és aki szárnyaszegett, annak szívében íródik a szárnyak koreográfiája. Ezért aki megtapasztalta, milyen a lég könnyed sugallata, az lehajol, és szárnyát a szárnyszegettnek adja…"

Virághalmy Balázsné

Minősített, szakvizsgázott, Don Bosco díjas pedagógus, matematika - fizika szakos tanár

"Isten nem a sikert várja tőlünk, hanem az erőfeszítést. Nem a célba érést írja elő, csupán menet közben akar találni visszatérésekor." (Albert Schweitzer)

Vörös-Németh Rita

Minősített pedagógus, tanítónő

Zimányiné Sovány Tímea

Minősített pedagógus, tanítónő

"A tanár híddá feszül s biztatja tanítványait, keljenek át rajtra; majd miután megkönnnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat." (Nikosz Kazantzakisz)

Zsinka Márta Kinga

tanítónő

Benyó Mária

pszichológus

Hittan tanáraink

 

Szakácsné Ujházy Mária

nyugdíjas, minősített pedagógus, tanítónő - hittan, Don Bosco-díjas, Szent Gellért díjas (arany fokozat), Albert herceg díjas tanító

"Hiszen nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek." (Mk. 13,11) Nevelőmunkám alappillére: sok-sok játék nagy adag vidámsággal leöntve.

Abaffy Zoltán

evangélikus hittan

Csabák Erzsébet

református hittan

Óvoda

Sikora Anita

telephelyvezető, szakvizsgázott, minősített, Szent Gellért-díjas (arany fokozat) óvodapedagógus

"Mindig tud adni, akinek a szíve szeretettel van tele." (Boldog II.János Pál pápa)

Kindelmann Győzőné (Ági néni)

szakvizsgázott, minősített óvodapedagógus

"Tégy meg mindent, amit tudsz, és Isten megteszi a többit; nem hagy cserben, ha érte dolgozol." (Don Bosco)

Bágyi Eszter

minősített óvodapedagógus

"Az Úrban leld örömed, s Ő betölti szíved vágyait."
(Zsoltárok 37,4)

Rák Istvánné (Judit néni)

minősített óvodapedagógus

"Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha."
(Korintusiaknak írt I. levél)

Szivák Veronika

óvodapedagógus

"A gyerek olyannak látja magát, amilyennek a te szemed tükre mutatja."
(Böjte Csaba OFM)

Géczy Boglárka

óvodapedagógus

"A zene nem a magányosok kedvtelése, hanem lelki erőforrás, amelyet minden művelt nemzet igyekszik közkinccsé tenni. Kapja meg belőle részét minden magyar gyermek."
(Kodály Zoltán)

Peregi Noémi

pedagógiai asszisztens

Szeles Éva

pedagógiai asszisztens

Munkánkat segítik még

Dessewffy Mária

gazdasági vezető

Kocsisné Katkó Ágnes

iskolatitkár, gazdasági ügyintéző

Maszlovszki Katalin

gazdasági ügyintéző

Ridinger Ágnes

védőnő

Hufnágl Katalin

pedagógia asszisztens

Bella Mária

pedagógia asszisztens

Fehér Istvánné (Márti néni)

pedagógia asszisztens

Gulyás Antal

rendszergazda

Kovács Kálmán

gondnok, technikai csoportvezető

Szabó László

karbantartó

Meggyesi Erzsébet

portás

Oláh János

portás

Dr. Sipos Tihamér Györgyné (Andi néni)

konyhai dolgozó

Dobosné Imeli Ágnes

konyhai dolgozó

Máté Piroska

konyhai dolgozó

Máténé Krappai Katalin

konyhai dolgozó

Pappné Witt Ilona Teréz

konyhai dolgozó

Svajda Lászlóné (Bea néni)

konyhai dolgozó

Vados Miklósné (Ilona néni)

konyhai dolgozó

Kovács Géza

takarító/kertész

Lénárd Anna

takarító

Potrák Katalin

takarító

Mártonné Szabó Zsuzsanna

takarító

Szüle Sándorné, Anikó néni

takarító

Atanda Melinda

dajka

Anderla Lászlóné

dajka

Ajtay Jánosné

dajka

Dr Bertháné Bendes Anna Terézia

konyhai dolgozó

Csontosné Biró Antónia

dajka

Jelenleg nem tanító kollégáink

Sédyné Esztergár Klára

nyugdíjas intézményvezető, matematika-fizika-számítástechnika tanár, szakvizsgázott mesterpedagógus, szakértő, Knauz Nándor-díjas, Szent Gellért díjas (arany fokozat) pedagógus

„Engedd, hogy növendékeid megismerjenek és tölts velük sok időt, hogy te is megismerhesd őket.” (Don Bosco)

Kolozs Ágnes †

minősített pedagógus, tanítónő

Ima minden, ami a szívet Istenhez emeli. (Don Bosco)

Rajna Mónika

tanítónő

Kovácsné Szalatnyay Nóra

minősített pedagógus, Don Bosco díjas tanítónő

"Lehet a gyermekeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell." (Thomas Gordon)

Heissler Donát Andrásné

nyugdíjas minősített pedagógus, magyar - angol szakos tanár

"We can do no great things; only small things with great love." (Mother Teresa)

Gerséné Márkus Mária

nyugdíjas tanítónő, szakvizsgázott, minősített, Don Bosco-díjas és Szent Gellért-díjas (arany fokozat), Rua Mihály díjas pedagógus

Aki eredményesen akar dolgozni, legyen szeretet a szívében, tevékenységét irányítsa a türelem (MB XVI.32.)

Kriesch Tamásné

nyugdíjas, ének-zene - magyar tanár, minősített, Don Bosco díjas, Szent Gellért-díjas (arany fokozat) pedagógus

"A lélek járjon elől, ne a test!" (Szent ágoston)

Kontúr-Nagy Orsolya

magyar - német szakos tanár

Bathóné Békefi Annamária

nyugdíjas, Don Bosco-díjas tanítónő

Beczán Zsófia

magyar-német szakos tanár