Hitvallásunk

„Hirdessétek és prédikáljátok mindig: a Segítő Szűzanya különleges, sőt rendkívüli kegyelmeket és csodákat szerez azoknak,
akik az ifjúság keresztény nevelésén fáradoznak tetteikkel, tanácsaikkal, jó példájukkal, vagy csak imájukkal.”
(Bosco Szent János)

Intézményünkben Don Bosco „megelőző módszerének” alkalmazásával, a katolikus egyház évezredes hagyományai alapján, annak értékrendjéhez, nevelési elveihez igazodva, a fenntartó elvárásainak megfelelően alakítottuk ki pedagógiai programunkat. Ennek alapján szervezzük a tanórákat és az azt követő szabadidős foglalkozásokat. Az intézményünkben folyó munka alapja a bizalom és az együttműködés. A gyermeknek elsősorban biztonságra van szüksége, ezért különösen fontos a szülők és az intézmény nevelési elvárásainak egysége. A keresztény nevelés célkitűzése, hogy megteremtse a szeretet légkörét az iskolai közösségben, segítse a fi lokat abban, hogy személyiségük kibontakozzék a nevelés és az oktatás szoros egységében. A katolikus iskola azért tanít és nevel, hogy belülről alakítsa az embert, mert minden tudás, mely mögött nem áll biztos erkölcsi háttér, holt tudássá lesz. Ahogy a facsemetét óvjuk a viharoktól, ugyanúgy kell óvnunk gyermekeinket a romboló tapasztalatoktól. A tantestület keresztény elkötelezettségű, felkészült, jó szakemberekből áll, többségüknek 10 évnél hosszabb tanítási tapasztalata van. Tanárainkra az új módszerek iránti nyitottság jellemző. Katolikus intézményünk célja, hogy magas szakmai színvonala mellett biztosítsa a talán legsebezhetőbb korosztály, a serdülő talok vallásos nevelését. Valljuk, hogy egyházi iskolánknak missziós feladata van. A magas szakmai színvonal és a vallásos nevelés biztosításához iskolánkban olyan légkört teremtünk, amelyben tanulóink otthon érzik magukat és ebben a családias légkörben könnyebben teljesítik a szülők és a pedagógusok által megfogalmazott elvárásokat.

Intézményünkben 5 mesterpedagógus, 11 szakvizsgázott pedagógus, 26 Pedagógus-2 besorolású pedagógus van. A minősítési eljárásokon mindenki kiemelkedően teljesített.

Nevelőink

Sédyné Esztergár Klára

intézményvezető, matematika-fizika-számítástechnika tanár, szakvizsgázott mesterpedagógus, szakértő, Knauz Nándor-díjas pedagógus

„Engedd, hogy növendékeid megismerjenek és tölts velük sok időt, hogy te is megismerhesd őket.” (Don Bosco)

Farkasné Di Giovanni Judit

alsós intézményvezetőhelyettes, szakvizsgázott pedagógus, minősített pedagógus, Don Bosco díjas tanítónő

Aradi László

felsős intézményvezetőhelyettes, mesterpedagógus, minősített pedagógus, Don Bosco-díjas tanár, angol szakos tanár

Tős-gyökeres diósdiként Debrecenbe kerültem angolt tanulni. 1995 óta az angoltanítás tölti ki életem nagy részét, 2009-óta dolgozom a Don Boscóban.

"Ne hagyj Uram, megülepednem, sem eszmében, sem kényelemben. Ne tűrj megállni az ostoba van-nál, S nem vágyni többre kis mái magamnál.." (Sík Sándor)

Happiness is not getting what you want but wanting what you get.

Balogh Zsuzsanna

minősített pedagógus, tanítónő

"Légy vidám és tedd a jót, a verebeket meg hagyd csiripelni." (Don Bosco)

Barlayné Fazakas Zsuzsa

szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus, angol szakos tanár

Bécsi Katalin

szakvizsgázott pedagógus, minősített pedagógus, tanítónő

Bidló Zsuzsa

minősített pedagógus, tanítónő

2003 óta dolgozom a Don Boscóban, ami már előtte sem volt ismeretlen hely számomra, mivel, már a főiskolai gyakorlataimat is itt töltöttem. Több mint 20 év cserkészkedéssel a hátam mögött, az ott megtapasztalt keresztény szellemiségű életrevalóságra próbálom nevelni a gyereket is. Szabadidőmben szívesen zenélek.

Csubik Ágnes

minősített pedagógus, angol - magyar szakos tanár

Debreiné Tóth Annamária

minősített pedagógus, tanítónő

„...jó szóval oktasd, játszani is engedd...” (József Attila)

Farkas Dóra

biológia - földrajz szakos tanár

Farkas Johanna

Gánicz Zita

minősített pedagógus, tanítónő

Goda Richárd

minősített pedagógus, rajz - életvitel - média, Don Bosco-díjas tanár

Gubik József

minősített pedagógus, néptánc

Gyuris Jánosné, Éva néni

minősített pedagógus, tanítónő

"Nem elsősorban a hited és látványos jó cselekedeteid üdvözítenek, hanem a szereteted, amellyel ezeket valóra váltod." (Simon András)

Horváth Mária

tanítónő

Ilyés Erika

tanítónő

Jeneyné Soós Ildikó

minősített pedagógus, ének-zene

"Legyen a zene mindenkié!" (Kodály Zoltán)

Kelemen Magdolna

tanítónő

Kolozs Ágnes

minősített pedagógus, tanítónő

Ima minden, ami a szívet Istenhez emeli. (Don Bosco)

Kertészné Maticsák Judit

szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus, kémia - biológia - számítástechnika, Don Bosco-díjas tanár

"Aki óhajtja a szeretetet, mutassa meg, hogy szeret" (Don Bosco)

Kovács Zoltán

minősített pedagógus, tanító

Matematika műveltségi területen végeztem, 2003 óta vagyok Don Boscós, ahol osztályfőnökként dolgozom.

Léhártné Horváth Ágota

minősített pedagógus, könyvtár - életvitel

Lengyel Letícia Klára

tanítónő

Ludmány Anna

magyar - lengyel

Makrai Ákos

minősített pedagógus, magyar - történelem szakos, Don Bosco-díjas és Szent Gellért-díjas (arany fokozat) tanár

"Jó oktató, aki virgács nélkül oktat! Választott, hű barát, ki sohase zaklat, de kész a hívásra, s mindig ad, ha adhat." (Babits Mihály)

Márkus Ákos

szakvizsgázott pedagógus, testnevelés

"Azt kívánom, hogy az én fiataljaim a szabadidőben vidáman futkározzanak, ugráljanak, sportoljanak, csak ne kövessenek el bűnt és mindig jók legyenek." (Don Bosco)

Marsi Péter

testnevelés

Nagyné Domonkos Judit

minősített pedagógus, tanítónő

Pálos Ildikó;

minősített pedagógus, tanítónő, Don Bosco-díjas és Szent Gellért-díjas (arany fokozat) tanítónő

"Nagy dolgokat nem tudunk véghez vinni. Csak kis dolgokat, nagy szeretettel." (Teréz anya)

Pártos Zoltán

minősített pedagógus, matematika - testnevelés

2009 óta tanítok a Don Boscóban. Szerencsés vagyok, mert mindkét szakomat taníthatom. Kedvenc sportágaim a röplabda, szertorna, tenisz. A síelés szeretetével az iskolai sítúrák alkalmával igyekszem megfertőzni diákjaimat. „ A sport a test útján nyitja meg a lelket.” (Szent-Györgyi Albert)

Plotné Tamás Gabriella

minősített pedagógus, tanítónő

"Az igazi nevelés a tettekre váltott szeretet." (Don Bosco)

Simor Ágnes

Don Bosco-díjas tanítónő

Soósné Németh Adrienne

minősített pedagógus, tanítónő

Szakácsné Ujházy Mária

minősített pedagógus, tanítónő - hittan, Don Bosco-díjas tanító

"Hiszen nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek." (Mk. 13,11) Nevelőmunkám alappillére: sok-sok játék nagy adag vidámsággal leöntve.

Szebényi Enikő

minősített pedagógus, Don Bosco-díjas tanítónő

1995-óta dolgozom ebben az iskolában. Szerencsés embernek tartom magam, hiszen azt csinálom amit szeretek, gyerekekkel foglalkozhatok, taníthatom őket legjobb tudásom szerint, s még e mellett átadhatok számukra keresztény értékeket. Azt gondolom, hogy a jövő a gyermekek kezében van, gyermekeink jövője, pedig a mi felügyeletünk alatt formálódik. Ebben a szellemiségben igyekszem dolgozni, segíteni, formálni a rám bízott gyermekeket.

Tátrainé Winkler Mónika

történelem szakos tanár

Törökné Soós Tünde

szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus, német szakos tanár

"... mindig, maradéktalanul..." (Don Bosco)

Váginé Székely Szilvia

minősített pedagógus, tanítónő

Vargáné Hegyi Judit

tanítónő

Vékey Márta

tanítónő

Vér Hajnalka

minősített pedagógus, gyógytestnevelés valamint a Grácia Művészeti Iskola tanára

A Budapesti telephely vezetője, aki 2014-ben az év edzője díjat kapta meg
"A tánc a lélek szárnyalása, és aki szárnyaszegett, annak szívében íródik a szárnyak koreográfiája. Ezért aki megtapasztalta, milyen a lég könnyed sugallata, az lehajol, és szárnyát a szárnyszegettnek adja…"

Virághalmy Balázsné

Minősített, Don Bosco díjas pedagógus, matematika - fizika szakos tanár

"Isten nem a sikert várja tőlünk, hanem az erőfeszítést. Nem a célba érést írja elő, csupán menet közben akar találni visszatérésekor." (Albert Schweitzer)

Vörös-Németh Rita

tanítónő

Zimányiné Sovány Tímea

tanítónő

"A tanár híddá feszül s biztatja tanítványait, keljenek át rajtra; majd miután megkönnnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat." (Nikosz Kazantzakisz)

Hittan tanáraink

 

Abaffy Zoltán

evangélikus hittan

Csabák Erzsébet

református hittan

Pedagógusok munkáját segítők

 

Ridinger Ágnes

védőnő

Benyó Mária

pszichológus

Hufnágl Katalin

pedagógia asszisztens

Bella Mária

pedagógia asszisztens

Fehér Istvánné (Márti néni)

pedagógia asszisztens

óvoda

Sikora Anita

telephelyvezető, szakvizsgázott pedagógus, minősített pedagógus, óvodapedagógus

"Mindig tud adni, akinek a szíve szeretettel van tele." (Boldog II.János Pál pápa)

Kindelmann Győzőné (Ági néni)

szakvizsgázott pedagógus, minősített pedagógus, óvodapedagógus

"Tégy meg mindent, amit tudsz, és Isten megteszi a többit; nem hagy cserben, ha érte dolgozol." (Don Bosco)

Bágyi Eszter

óvodapedagógus

"Az Úrban leld örömed, s Ő betölti szíved vágyait."
(Zsoltárok 37,4)

Rák Istvánné (Judit néni)

minősített pedagógus, óvodapedagógus

"Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha."
(Korintusiaknak írt I. levél)

Hummerné Nagy Judit

minősített pedagógus, óvodapedagógus

"Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi."
(Szabó Magda)

Csépányné Berki Mária

óvodapedagógus

"Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted,
Szánts és vess, és hagyjad másnak az áldozatot."
(Kazinczy Ferenc)

Szivák Veronika

óvodapedagógus

"A gyerek olyannak látja magát, amilyennek a te szemed tükre mutatja."
(Böjte Csaba OFM)

Géczy Boglárka

pedagógiai asszisztens

"A zene nem a magányosok kedvtelése, hanem lelki erőforrás, amelyet minden művelt nemzet igyekszik közkinccsé tenni. Kapja meg belőle részét minden magyar gyermek."
(Kodály Zoltán)

Dr Bertháné Bendes Anna Terézia

konyhai dolgozó

Munkánkat segítik még

Dessewffy Mária

gazdasági vezető

Kocsisné Katkó Ágnes

iskolatitkár, gazdasági ügyintéző

Maszlovszki Katalin

gazdasági ügyintéző

Balázs Zsigmond

karbantartó

Kovács Kálmán

gondnok, technikai csoportvezető

Meggyesi Erzsébet

portás

Oláh János

portás

Ságodi Zoltánné (Éva néni)

konyhai dolgozó

Páll Jánosné (Erika néni)

konyhai dolgozó

Csányi Ildikó Anna

konyhai dolgozó

Magosi Sándorné (Magdi néni)

konyhai dolgozó

Dr. Sipos Tihamér Györgyné (Andi néni)

konyhai dolgozó

Dobosné Imeli Ágnes

konyhai dolgozó

Pappné Witt Ilona Teréz

konyhai dolgozó

Bakó Sándornné (Olgi néni)

takarító

Kovács Géza

takarító/kertész

Potrák Katalin

takarító

Szász Anna

takarító

Svajda Lászlóné (Bea néni)

takarító

Trajbjár Lajosné (Kati néni)

takarító

Atanda Melinda

dajka

Peregi Noémi

dajka

Anderla Lászlóné

dajka

Ajtay Jánosné

dajka

Jelenleg nem tanító kollégáink

Rajna Mónika

tanítónő

Kovácsné Szalatnyay Nóra

minősített pedagógus, Don Bosco díjas tanítónő

"Lehet a gyermekeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell." (Thomas Gordon)

Heissler Donát Andrásné

Nyugdíjas minősített pedagógus, magyar - angol szakos tanár

"We can do no great things; only small things with great love." (Mother Teresa)

Gerséné Márkus Mária

nyugdíjas tanítónő, szakvizsgázott, minősített, Don Bosco-díjas és Szent Gellért-díjas (arany fokozat), Rua Mihály díjas pedagógus

Aki eredményesen akar dolgozni, legyen szeretet a szívében, tevékenységét irányítsa a türelem (MB XVI.32.)

Kriesch Tamásné

nyugdíjas, ének-zene - magyar tanár, minősített, Don Bosco díjas, Szent Gellért-díjas (arany fokozat) pedagógus

"A lélek járjon elől, ne a test!" (Szent ágoston)

Kontúr-Nagy Orsolya

magyar - német szakos tanár

Orbán-Füzy Katalin

tanítónő

Bathóné Békefi Annamária

nyugdíjas, Don Bosco-díjas tanítónő

Beczán Zsófia

magyar-német szakos tanár