DBlogo DB1 DB2

Hitvallásunk

„Hirdessétek és prédikáljátok mindig: a Segítő Szűzanya különleges, sőt rendkívüli kegyelmeket és csodákat szerez azoknak,
akik az ifjúság keresztény nevelésén fáradoznak tetteikkel, tanácsaikkal, jó példájukkal, vagy csak imájukkal.”
(Bosco Szent János)

Intézményünkben Don Bosco „megelőző módszerének” alkalmazásával, a katolikus egyház évezredes hagyományai alapján, annak értékrendjéhez, nevelési elveihez igazodva, a fenntartó elvárásainak megfelelően alakítottuk ki pedagógiai programunkat. Ennek alapján szervezzük a tanórákat és az azt követő szabadidős foglalkozásokat. Az intézményünkben folyó munka alapja a bizalom és az együttműködés. A gyermeknek elsősorban biztonságra van szüksége, ezért különösen fontos a szülők és az intézmény nevelési elvárásainak egysége. A keresztény nevelés célkitűzése, hogy megteremtse a szeretet légkörét az iskolai közösségben, segítse a fi lokat abban, hogy személyiségük kibontakozzék a nevelés és az oktatás szoros egységében. A katolikus iskola azért tanít és nevel, hogy belülről alakítsa az embert, mert minden tudás, mely mögött nem áll biztos erkölcsi háttér, holt tudássá lesz. Ahogy a facsemetét óvjuk a viharoktól, ugyanúgy kell óvnunk gyermekeinket a romboló tapasztalatoktól. A tantestület keresztény elkötelezettségű, felkészült, jó szakemberekből áll, többségüknek 10 évnél hosszabb tanítási tapasztalata van. Tanárainkra az új módszerek iránti nyitottság jellemző. Katolikus intézményünk célja, hogy magas szakmai színvonala mellett biztosítsa a talán legsebezhetőbb korosztály, a serdülő talok vallásos nevelését. Valljuk, hogy egyházi iskolánknak missziós feladata van. A magas szakmai színvonal és a vallásos nevelés biztosításához iskolánkban olyan légkört teremtünk, amelyben tanulóink otthon érzik magukat és ebben a családias légkörben könnyebben teljesítik a szülők és a pedagógusok által megfogalmazott elvárásokat.

Nevelőink

Sédyné Esztergár Klára

igazgató

„Engedd, hogy növendékeid megismerjenek és tölts velük sok időt, hogy te is megismerhesd őket.” (Don Bosco)

Kolozs Ágnes

alsós igazgatóhelyettes, tanítónő

Aradi László

felsős igazgatóhelyettes, angol

Tős-gyökeres diósdiként Debrecenbe kerültem angolt tanulni. 1995 óta az angoltanítás tölti ki életem nagy részét, 2009-óta dolgozom a Don Boscóban.

"Ne hagyj Uram, megülepednem, sem eszmében, sem kényelemben. Ne tűrj megállni az ostoba van-nál, S nem vágyni többre kis mái magamnál.." (Sík Sándor)

Happiness is not getting what you want but wanting what you get.

Alföldi Eszter

tanítónő

Balogh Zsuzsanna

tanítónő

"Légy vidám és tedd a jót, a verebeket meg hagyd csiripelni." (Don Bosco)

Barlayné Fazakas Zsuzsa

angol

Bécsi Katalin

tanítónő

Bidló Zsuzsa

tanítónő

2003 óta dolgozom a Don Boscóban, ami már előtte sem volt ismeretlen hely számomra, mivel, már a főiskolai gyakorlataimat is itt töltöttem. Több mint 20 év cserkészkedéssel a hátam mögött, az ott megtapasztalt keresztény szellemiségű életrevalóságra próbálom nevelni a gyereket is. Szabadidőmben szívesen zenélek.

Csubik Ágnes

angol - magyar

Debreiné Tóth Annamária

tanítónő

„...jó szóval oktasd, játszani is engedd…” (József Attila)

Farkasné Di Giovanni Judit

tanítónő

Gánicz Zita

tanítónő

Goda Richárd

rajz - életvitel - média, Don Bosco-díjas tanár

Gubik József

néptánc

Gyuris Jánosné, Éva néni

tanítónő

"Nem elsősorban a hited és látványos jó cselekedeteid üdvözítenek, hanem a szereteted, amellyel ezeket valóra váltod." (Simon András)

Heissler Donát Andrásné

magyar, angol

"We can do no great things; only small things with great love." (Mother Teresa)

Jeneyné Soós Ildikó

ének-zene

"Legyen a zene mindenkié!" (Kodály Zoltán)

Kelemen Magdolna

tanítónő

Koltáné Bucsy Zsófia

tanítónő

"Ahol elfogynak a szavak, ott segít a zene." (Hans Christian Andersen)

Kertészné Maticsák Judit

kémia - biológia - számítástechnika, Don Bosco-díjas tanár

"Aki óhajtja a szeretetet, mutassa meg, hogy szeret" (Don Bosco)

Kovács Zoltán

tanító

Matematika műveltségi területen végeztem, 2003 óta vagyok Don Boscós, ahol osztályfőnökként dolgozom.

Kovácsné Szalatnyay Nóra

tanítónő

"Lehet a gyermekeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell." (Thomas Gordon)

Kriesch Tamásné

ének-zene - magyar, Don Bosco díjas tanár

"A lélek járjon elől, ne a test!" (Szent Ágoston)

Léhártné Horváth Ágota

könyvtár - életvitel

Ludmány Anna

magyar - lengyel

Makrai Ákos

magyar - történelem szakos, Don Bosco-díjas és Szent Gellért-díjas (arany fokozat) tanár

"Jó oktató, aki virgács nélkül oktat! Választott, hű barát, ki sohase zaklat, de kész a hívásra, s mindig ad, ha adhat." (Babits Mihály)

Márkus Ákos

testnevelés

"Azt kívánom, hogy az én fiataljaim a szabadidőben vidáman futkározzanak, ugráljanak, sportoljanak, csak ne kövessenek el bűnt és mindig jók legyenek." (Don Bosco)

Nagyné Domonkos Judit

tanítónő

Pálos Ildikó

tanítónő, Don Bosco-díjas és Szent Gellért-díjas (arany fokozat) tanító

"Nagy dolgokat nem tudunk véghez vinni. Csak kis dolgokat, nagy szeretettel." (Teréz anya)

Pártos Zoltán

matematika - testnevelés

2009 óta tanítok a Don Boscóban. Szerencsés vagyok, mert mindkét szakomat taníthatom. Kedvenc sportágaim a röplabda, szertorna, tenisz. A síelés szeretetével az iskolai sítúrák alkalmával igyekszem megfertőzni diákjaimat. „ A sport a test útján nyitja meg a lelket.” (Szent-Györgyi Albert)

Plotné Tamás Gabriella

tanítónő

"Az igazi nevelés a tettekre váltott szeretet." (Don Bosco)

Simor Ágnes

tanítónő, Don Bosco-díjas tanító

Soósné Németh Adrienne

tanítónő

Szakácsné Ujházy Mária

tanítónő - hittan, Don Bosco-díjas tanító

"Hiszen nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek." (Mk. 13,11) Nevelőmunkám alappillére: sok-sok játék nagy adag vidámsággal leöntve.

Szatmári Éva

biológia - testnevelés

"Nem más a rossz, mint a jó hiánya." (Szent Ágoston)

Szebényi Enikő

Don Bosco-díjas tanítónő

1995-óta dolgozom ebben az iskolában. Szerencsés embernek tartom magam, hiszen azt csinálom amit szeretek, gyerekekkel foglalkozhatok, taníthatom őket legjobb tudásom szerint, s még e mellett átadhatok számukra keresztény értékeket. Azt gondolom, hogy a jövő a gyermekek kezében van, gyermekeink jövője, pedig a mi felügyeletünk alatt formálódik. Ebben a szellemiségben igyekszem dolgozni, segíteni, formálni a rám bízott gyermekeket.

Törökné Soós Tünde

német

"... mindig, maradéktalanul..." (Don Bosco)

Váginé Székely Szilvia

tanítónő

Rajna Mónika

tanítónő

Vér Hajnalka

gyógytestnevelés valamint a Grácia Művészeti Iskola tanára

A Budapesti telephely vezetője, aki 2014-ben az Év edzője díjat kapta meg
"A tánc a lélek szárnyalása, és aki szárnyaszegett, annak szívében íródik a szárnyak koreográfiája. Ezért aki megtapasztalta, milyen a lég könnyed sugallata, az lehajol, és szárnyát a szárnyszegettnek adja…"

Virághalmy Balázsné

fizika - matematika

"Isten nem a sikert várja tőlünk, hanem az erőfeszítést. Nem a célba érést írja elő, csupán menet közben akar találni visszatérésekor." (Albert Schweitzer)

Vörös-Németh Rita

tanítónő

Wappler Ádám

katolikus hittan

"Hirdessétek az evangéliumot, és ha kell, akkor szavakkal is." (Assisi Szent Ferenc)

Zimányiné Sovány Tímea

tanítónő

"A tanár híddá feszül s biztatja tanítványait, keljenek át rajtra; majd miután megkönnnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat." (Nikosz Kazantzakisz)

Zsiga Zita

történelem - katolikus hittan, Don Bosco díjas tanár

"A nevelőnek az a feladata, hogy feltárja a gyermek és a fiatal előtt a holnapba vezető utat. Szélesre nyissa az ajtót, segítse, lelkesítse őt a haladásban, de a verejtékes, sorjázó lépéseket mindenkinek magának kell megtennie." (Böjte Csaba)

Pedagógiai asszisztensek

 

Hufnágl Katalin

Fehér Istvánné (Márti néni)

Hittan tanáraink

 

Hokker Zsolt, Endreffy Péter, Sztyéhlik Csaba

evangélikus hittan

Nagy Gergely

református hittan

Jelenleg nem tanító kollégáink

Bathóné Békefi Annamária

nyugdíjas, Don Bosco-díjas tanítónő

Beczán Zsófia

magyar-német

Farkas Dóra

biológia, földrajz

Gerséné Márkus Mária

nyugdíjas, Don Bosco-díjas és Szent Gellért-díjas (arany fokozat) tanítónő

Aki eredményesen akar dolgozni, legyen szeretet a szívében, tevékenységét irányítsa a türelem (MB XVI.32.)

Kontúr-Nagy Orsolya

magyar - német

Mohayné Komáromi Zsófia

tanítónő

Orbán-Füzy Katalin

tanító

Udvarhelyi Zsuzsanna

Angol

Óvoda

Sikora Anita

telephelyvezető óvodapedagógus

"Mindig tud adni, akinek a szíve szeretettel van tele." (Boldog II.János Pál pápa)

Ivánné Kovács Tünde

óvodapedagógus

"Nehézségünk közepette a fő mentség a nyugalom és a szeretet. Győzd le a rosszat jóval, legyünk vidámak és Isten szeretők." (Don Bosco)

Kindelmann Győzőné (Ági néni)

óvodapedagógus

"Tégy meg mindent, amit tudsz, és Isten megteszi a többit; nem hagy cserben, ha érte dolgozol." (Don Bosco)

Kovács Róbert Jánosné (Timi néni)

óvodapedagógus

"A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testben van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség." (Gárdonyi Géza)

Heizler Bernadett

óvodapedagógus

Rák Istvánné (Judit néni)

óvodapedagógus

Szivák Veronika

pedagógiai asszisztens

Munkánkat segítik még

Dessewffy Mária

gazdasági vezető

Bella Mária

gazdasági ügyintéző

Kocsisné Katkó Ágnes

iskolatitkár, gazdasági ügyintéző

Kovács Kálmán

gondnok, technikai csoportvezető

Meggyesi Erzsébet

portás

Balázs Zsigmond

karbantartó

Győri Zoltán

portás

Erdélyi Ferenc

kertész, karbantartó

Ságodi Zoltánné (Éva néni)

konyhai dolgozó

Berkó Szilvia Erzsébet

konyhai dolgozó

Bakó Sándornné (Olgi néni)

takarító

Markocsán Mihályné (Panni néni)

takarító

Szögi Szilvia

takarító

Szász Anna

takarító

Svajda Lászlóné (Bea néni)

takarító

Ónódi Edit

konyhai dolgozó

Trajbjár Lajosné (Kati néni)

takarító

Mezei Vivien

takarító

Habóné Györgyi Beatrix

konyhai dolgozó

Kovács Géza

takarító

Atanda Melinda

dajka

Horváth Mária

dajka

Peregi Noémi

dajka

Anderla Lászlóné

dajka