Don Bosco élete

Bosco Szent János, eredeti teljes nevén Giovanni Melchiorre Bosco Ochienna olasz katolikus pap (áldozópap), a Szalézi Társaság férfi szerzetesrend megalapítója, akit gyakran csak Don Bosco-ként emlegetnek.

Bosco Szent János 1815. augusztus 16-án született egy Torinó melletti kis faluban, szegény sorú családban. Édesapját korán elveszítette, édesanyja három fiú gyermekével maradt egyedül, így testvéreivel együtt már korán keményen kellett dolgoznia.

Édesanyjuk törhetetlen hite mély vallásos légkört alakított ki otthonukban, így János már kilenc évesen tudta, hogy pap szeretne lenni. Eleinte a helybéli plébános tanítgatta, de a család szegénysége miatt nem sok reménye volt a továbbtanulásra, noha éles elméje és jó memóriája volt. Hivatását egy álom tette számára világossá, ezért a kemény munka és az imádságok között elkötelezetten sajátított el olyan eszközöket, például a kötéltáncot, egyéb bűvészmutatványokat, melyekkel a gyerektársait köthette le. Felismerte, hogy nem veréssel, hanem szelídséggel és szeretettel kell barátságukat megnyernie, megmutatni nekik a bűn utálatosságát és az erény értékét.

Tanulmányait 1831-ben tizenhét évesen kezdte meg Chieriben, és kitartásának köszönhetően 1841-ben Torinóban pappá szentelték. Itt határozta el teljességgel, hogy életét a szegény sorsú gyermekek segítésének és nevelésének szenteli, Néri Szent Fülöp (többek között a Legyetek jók, ha tudtok c. film is bemutatta Néri Szent Fülöp munkásságát) példáját követve. Mint az emberiség történelmében sajnos szinte mindig, ha valaki jóra törekedett, az Ő munkája folytatása is akadályokba ütközött, és kitartását, amellyel küzdött, betegesnek minősítették. Édesanyja is csatlakozott hozzá és életének utolsó tíz évében az első szaléziánus gyermekotthonban dolgozott.

Itt alakult ki a „megelőző módszer” néven elhíresült nevelési módszer: „Legyetek a gyermekekkel, előzzétek meg a bűnt ésszel, hittel és szeretettel. Legyetek szentek, és szentek nevelői. Vegyék észre a gyermekeink, hogy szeretjük őket!" Ezen megelőző módszer első generációjának tagja volt a fiatal Savio Domonkos is, akiről alapítványunk kapta a nevét. IX. Piusz támogatta és irányította Don Boscót a szalézi rend megalapításában. Ő ajánlotta neki, hogy nevezze „társaságnak”, lépést tartva a korral; hogy tegyenek fogadalmat, de ne ünnepélyes keretek között, illetve egyszerű öltözéket javasolt, a lelki életben pedig hatékony, de nem túl bonyolult gyakorlatokat. Pápasága alatt jóváhagyta a Szalézi Társaságot és szervezeteit, a Segítő Szűz Mária Leányai Intézményét, és a Szalézi Munkatársak Egyesületét, amelynek első tagjai között volt ő maga is.

Giovanni Bosco-t XI. Piusz pápa 1929-ben boldoggá, 1934-ben szentté avatta.

Képek az iskola életéből