Bemutatkozik az iskola

Miért ajánljuk a Don Boscót? A beiskolázásról bővebben itt olvashat.

Szeretettel köszöntjük Önöket az Albertfalvi Don Bosco Általános Iskola és Óvoda honlapján! Oldalunk kialakítása során arra törekedtünk, hogy Önök lehető legteljesebben és legpontosabban tájékozódhassanak. Iskolánk nem csak a katolikus családok gyermekeit fogadja. A katolikus hittan mellett református és evangélikus hitoktatók is biztosítják a gyermekek hitbéli gyarapodását.

Don Bosco megelőző módszere

Katolikus értékrend, katolikus életforma elsajátíttatása

Nagyon fontos a szülők együttműködése, az azonos értékrend közvetítése, hiszen egy cél érdekében, egy irányba kell haladnunk

Elsősorban a katolikus családok gyermekeit fogadjuk

A katolikus hittan mellett református és evangélikus hitoktatók is biztosítják a gyermekek hitbéli gyarapodását

DON BOSCO módszere

Meixner módszer

Montessori módszer.

Oktatási programunk

Mindezek által a gyermekek örömmel tanulnak, kibontakozik fantáziájuk, kreativitásuk, növekszik önbizalmuk. Ugyanakkor kialakul közöttük az együttműködés, a tisztelet, a felelősség és a türelem egymással szemben. A nyugodt, békés, szeretetteljes légkörben pedig fontos a hitre nevelés is, hogy a vallás, mint örömforrás legyen a gyermekek életében.

PROGRAMJAINK
A részletes programok itt olvashatók

Szentmisék, közös Rózsafüzér, adventi, nagyböjti készülődés, lelki napok
Don Bosco nap, Savio nap
Jótékonysági est, Vidámsága Napja
Erzsébet-Katalin bál, farsang, sulibuli
Erdei iskola (4., 6. évfolyam), kirándulások, táborok, Erdélyi út a nyolcadikosoknak, Határtalanul! program a hetedikeseknek

TOVÁBBTANULÁS

Az itt végző diákjaink 100%-a felvételt nyer középiskolába. A listában neves, rangos gimnáziumok, esetenként szakközépiskolák szerepelnek.

HAGYOMÁNYOSAN AZ ALÁBBI TANTÁRGYAK VERSENYEIN VESZÜNK RÉSZT

angol
biológia
fizika
földrajz
hittan
matematika
magyar nyelv és irodalom (helyesírás, vers és prózamondó)
német
rajz
természetismeret
testnevelés
történelem

JÖVŐNK

3 új első osztály indul a minden tanévben.
A Montessori módszer alkalmazása az óvodában és az alsó tagozat 1-4. évfolyamán.

Dokumentumok az iskolai dokumentumok oldalon találhatók.

A pedagógia programunk
A szervezeti és működési szabályzatunk
Az iskola és az óvoda házirendje