Kedves Szülők!

Iskolánk novembertől minden nap 8 és 16 óra között között várja az érdeklődő szülőket, akik leendő 1. osztályos gyermeküket katolikus iskolába szeretnék járatni, és ehhez a Don Bosco iskolát választanák. A jelentkezéshez egy regisztrációs lapot kell kitölteni személyesen az iskolában. Azoknak a kedves szülőknek, akik ezen kívül személyesen is szeretnének az igazgatóval beszélni, hétfőnként 15.15-től biztosítunk lehetőséget, időpontegyeztetés után.

Figyelmükbe ajánljuk az Iskola - Dokumentumok menüpontból elérhető ( és PDF formában letölthető) Pedagógiai Programunkat, Szervezeti és Működési szabályzatunkat, és iskolánk Házirendjét.

Elérhetőségeink:

Iskola:
1116 Budapest, Albertfalva utca 9–13.
Telefon: 208-4030, 481-0452, 371-1684, 371-1683
Mobiltelefon: 30/55 96 717
Igazgató neve: Aradi László

Óvoda:
1221 Budapest, Savoyai Jenő tér 8.
Telefon: 0630 137 2657
Telephelyvezető neve: Sikora Anita

ISKOLÁNK, ÓVODÁNK BEMUTATÁSA

Iskolánk és óvodánk Albertfalván, rendkívül jól megközelíthető helyen, a 114-es, 214-es, 213-as és a 7-es busz, valamint a 17-es, 41-es, 47-es, 56-os, (és 56a) villamos megállójától két percre, az Albertfalva vasútállomástól 5 percre található.

Óvodánkban 4 csoportban, tornaszobával, logopédiai foglalkoztatóval, orvosi szobával kiegészítve, jól képzett óvónőkkel, családias körülmények között foglalkozunk gyermekeinkkel. Sok énekkel, játékkal, verssel, mondókával készítjük fel őket az iskolára. Kiemelten fejlesztjük manuális készségeiket. Feladatunk minden eszközzel a pozitív benyomásokat erősíteni bennük. Családias hangulatban, szeretetteljes légkörben neveljük őket.

Iskolaépületünkben 20 tanterem, 2 idegennyelvi tanterem, 1 tornaterem, 2 tornaszoba, műhely, ebédlő, orvosi rendelő, 16 modern géppel felszerelt számítógépterem szolgálja tanulóink oktatását, nevelését. Iskolánkban 8 évfolyamon több mint 460 tanulót nevelünk-oktatunk Don Bosco Megelőző Lelkiségének megfelelően. A megelőző módszer kedvességgel nevel, szerető gondoskodással segít a neveltnek betartani az előírásokat és megteremteni számára az ehhez szükséges feltételeket. Katolikus iskolánkban magas szakmai színvonalon oktatjuk a ránk bízott gyermekeket, és hatékonyan gondoskodunk a legsebezhetőbb korosztály, a serdülő fiatalok neveléséről. Hisszük és valljuk, hogy egyházi iskoláinknak missziós feladatuk van az ifjúság felkészítésében.
Angol, illetve német nyelvet negyedik osztálytól tanítunk iskolánkban. Tekintve, hogy az alsós korosztály a legfogékonyabb az idegen nyelvekre, az 1-3. évfolyamon játékos nyelvi foglalkozásokat tartunk, heti egy, illetve két órában. A tényleges nyelvoktatás negyedikben kezdődik, heti három órában. Felső tagozaton heti négy, illetve öt idegyen nyelvi órát tartunk.
Számítástechnikát negyedik évfolyamtól tanítunk. Az internet hozzáférés minden tanulói gépen biztosított.
Tizenötödik éve oktatunk néptáncot elsőtől az ötödik évfolyamig.
A testnevelés óra keretében az első osztályosok korcsolyáznak, a többi alsós évfolyam úszni tanul a szomszédos Kondorosi uszodában. Műfüves pályánkon délutáni foglalkozások keretében labdajátékokat szervezünk.

A Grácia Művészeti Iskola telephelyeként működünk, melynek keretében diákjaink modern tánc, balett, illetve a későbbiekben képzőművészeti képzésen vehetnek részt. Tizenegy éve sikeresen működik iskolánkban az akrobatikus Rock And Roll csoport.

A 4. és a 6. évfolyamosok három napot illetve egy hetet erdei iskolában töltenek. A nyolcadik osztály elvégzése után diákjaink 100 %-a neves középiskolákba nyer felvételt.

A mindennapi életbe beépülő hagyományaink

A tanévet közös, ünnepélyes szentmisével kezdjük és fejezzük be (Veni Sancte, Te Deum).
A napköziben adventi koszorú, karácsonyi ajándék készítésével készülünk az ünnepre. Karácsonykor közös ünnepségen vesznek részt a szülők és a diákok.
Iskolánk névadó szentjét a Bosco napon szentmisével, vetélkedőkkel, játékokkal ünnepeljük.
Katalin napi és farsangi báljaink volt tanulóink számára is szívesen látogatott rendezvények.
Tanév végén a Vidámság Napja és a Grill party az egész család számára lehetőséget ad a közös játékra, együttlétre.
Félévente 2 két alkalommal osztálymisén vesznek részt gyermekeink.
Az adventi és nagyböjti készülődést lelkigyakorlat teszi teljesebbé, gyónási lehetőséggel.
A kedd reggeleket közös imával kezdjük a templomban.
A tanítás kezdetén és végén a tanulók az órát tartó pedagógussal közösen imádkoznak.
Iskolarádión, vagy iskolamisén emlékezünk meg a magyar és szalézi szentekről, a Mária ünnepekről.

TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK

Délutáni foglalkozásokat tartunk, amelynek keretében a tanulás tanítása és tanulása mellett a szabadidő hasznos eltöltését is tanítjuk, kézműves foglalkozás, játéktanulás keretében. Az első és második évfolyamon két tanítós rendszerben tanítunk.

Szakköreink lefedik oktatásunk teljes spektrumát:
- képzőművész szakkör,
- kézműves szakkör,
- rajz szakkör,
- helyesírás szakkör,
- matematika szakkör,
- magyar szakkör,
- felvételi előkészítők,
- énekkar,
- gitár szakkör,
- focisuli, kézilabda
- balett, rocky, modern tánc.

Tanulóink eredményes haladását segítjük a matematika, helyesírás, angol, német, kémia korrepetálásokkal.

Nyári és téli táboraink 12-14 helyszínen zajlanak, amelyekhez alapítványi segítséget tudunk adni. Ezeken tanulóink 90 %-a vesz részt.

Délutánonként a Weiner Leó Zeneiskola kihelyezett osztályaiban zongora-, hegedű-, cselló-, furulya, szolfézs-, valamint énekes iskolai oktatás folyik.

A Grácia Alapfokú Művészeti Iskola művészeti képzést folytat iskolánkban. A tánc és képzőművészet kihelyezett órái délután 4 óra után vannak.Bővebben