Általános rendelkezések

A keresztény nevelés célkitűzése az, hogy a tanulók fokozatosan megismerjék az üdvösség misztériumát, hogy egyre jobban tudatára ébredjenek a hit adományának, és megtanulják Istent lélekben és igazságban szolgálni. Ennek megfelelően a nevelés és az oktatás szoros egységben van. Tehát azért tanítunk, hogy neveljünk. Csak biztos erkölcsi háttér alapozhatja meg az élő tudást. Mindezek elérése érdekében szükségesek ésszerű korlátok, amelyek gátolják és védik gyermekeinket. Nevelő munkánk révén rá kell vezetni őket a rendezett és fegyelmezett élet előnyeinek, értékeinek meglátására, a felelősségteljes cselekedetekre. Ezt szolgálja a házirend, melynek előírásai az iskolában és az iskolán kívül is köteleznek, hiszen keresztségünkkel életre szólóan az Egyház családjába születtünk bele.

Éppen ezért a házirend szabályai kötelező érvényűek, az iskola minden tagja felelős a másikért.

Tetteinkkel, beszédünkkel, megjelenésünkkel az Egyházat és iskolánkat képviseljük, minősítjük. Ismerjük meg iskolánk múltját, ápoljuk hagyományait, erősítsük jó hírnevét.Az egymás közötti kapcsolatok alapja az, hogy mindenki az Isten képmása, gyermeke - békesség, szeretet és példamutatás jellemezze.
Szeretnénk elősegíteni, hogy tanulóink az Egyház élő közösségének aktív tagjai legyenek.

Az iskola dokumentumai
Az óvoda dokumentumai
OKÉV nyelvi mérés eredményei
Fenntartói értékelések
A Digitális Gyermekvédelmi Stratégia Intézkedési Terve innen letölthető vagy online olvasható
Középiskolák adatszolgáltatása a hozzánk járt tanulók középiskolai eredményeiről.

Ide kattintva megtekintheti a visszaküldött adatokatMegnézem